Unang araw ng Disyembre na. Disyembre na! Parang kanina lang ay kasisimula lamang ng buwan ng Enero 2011, ngayon ay sa loob lamang ng ilang linggo ay matatapos na ito…bakit naman ang bilis ng pagtakbo ng panahon?!

Marami sa atin lalo na ang mga bata ay ‘excited’ sa pagtapak ng Disyembre dahil Pasko na! Sa pananaw ng isang bata ay panahon ito ng masasayang pangyayari lalo na ang araw na sila ay mabibiyayaan ng mga regalo ng kanilang mga magulang. Napakasaya nga naman, Sa ating nakatatanda, atin (pa) ba’ng ikina i-excite ang pagdating ng buwan na ito? Atin pa rin ba’ng inaalala ang tunay na kahulugan ng buwan na ito?

Hindi ako isang preacher upang mangaral sa ating mga nakatatanda na. Bagkus ay kagaya ng nakararami, minsan ay nakakalimot din ako kung ano ang tunay na kahulugan ng Kanyang Pagdating. Pero ito ang alam ko. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang anak upang bayaran ang akin at iyong mga kasalanan. Isang uri ng pagmamahal na hindi nagbabago dahil tayo ay ‘nakakalimot’ o kahit ang marami sa atin ay hindi ibinubukas ang kanilang mga pinto (puso) para papasukin ang Dumating. Huwag lang sana tayong maghintay ng matagal na panahon na gawin ito. Iyong ibinubukas ang pinto kapag may kumakatok sa kabilang panig nito, hindi ba? Andyan na Sya, kumakatok….iyo sanang pagbuksan.

Note: ang larawan ay isa lamang representasyon, akin pong sariling interpretasyon ng temang ito. Si Hesus na aking tinaggap bilang aking Lord at Saviour ay nasa aking puso, wala siya sa ano mang gawa sa kamay na aking nakikita sa aking paligid.

 

Magandang araw ng PAGDATING sa inyong lahat!

Happy LP :)