advent

LP 178 Advent (Pagdating NYA)

Unang araw ng Disyembre na. Disyembre na! Parang kanina lang ay kasisimula lamang ng buwan ng Enero 2011, ngayon ay sa loob lamang ng ilang linggo ay matatapos na ito…bakit naman ang bilis ng pagtakbo ng panahon?!

Marami sa atin lalo na ang mga bata ay ‘excited’ sa pagtapak ng Disyembre dahil Pasko na! Sa pananaw ng isang bata ay panahon ito ng masasayang pangyayari lalo na ang araw na sila ay mabibiyayaan ng mga regalo ng kanilang mga magulang. Napakasaya nga naman, Sa ating nakatatanda, atin (pa) ba’ng ikina i-excite ang pagdating ng buwan na ito? Atin pa rin ba’ng inaalala ang tunay na kahulugan ng buwan na ito?

Hindi ako isang preacher upang mangaral sa ating mga nakatatanda na. Bagkus ay kagaya ng nakararami, minsan ay nakakalimot din ako kung ano ang tunay na kahulugan ng Kanyang Pagdating. Pero ito ang alam ko. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang anak upang bayaran ang akin at iyong mga kasalanan. Isang uri ng pagmamahal na hindi nagbabago dahil tayo ay ‘nakakalimot’ o kahit ang marami sa atin ay hindi ibinubukas ang kanilang mga pinto (puso) para papasukin ang Dumating. Huwag lang sana tayong maghintay ng matagal na panahon na gawin ito. Iyong ibinubukas ang pinto kapag may kumakatok sa kabilang panig nito, hindi ba? Andyan na Sya, kumakatok….iyo sanang pagbuksan.

Note: ang larawan ay isa lamang representasyon, akin pong sariling interpretasyon ng temang ito. Si Hesus na aking tinaggap bilang aking Lord at Saviour ay nasa aking puso, wala siya sa ano mang gawa sa kamay na aking nakikita sa aking paligid.

 

Magandang araw ng PAGDATING sa inyong lahat!

Happy LP :)

2 thoughts on “LP 178 Advent (Pagdating NYA)

  1. Iris

    Tita Thess! Ang tagal ko ng hindi nakasali sa LP =( Babawi ako! Hehe.

    Sa amin ngayong taon, hindi na kami masyadong naglagay ng mga decorations. Sabi ko kasi, hindi naman importante yun. Ang importante ay kung bakit ba tayo nagce-celebrate ng Pasko. Tama ka, iisa lang naman ang dahilan,

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *

CommentLuv badge