Dagat. Karagatan. Isang lugar na mukhang walang katapusan kung ang kanyang katubigan lamang ang ating kukuhanan ng larawan. Maliban na lamang kung ating nais ipakita ay ang paglubog o paglitaw ng araw na madalas ay magandang imahe lalo na kung ang panahon ay maaliwalas.

Kung ating iisipin, kahit na mayroon tayong point of focus  ay sadyang walang katapusan ang tubig na naabot ng ating pananaw sa karagatan. Kagaya ng iyong nakikita sa larawan. Masdan na sa malayo ay tubig pa rin ang karugtong ng mga gusali.

Bilog ang mundo. Mundo ay bilog.

 

Nais ko kayong batiin ng isang Manigong Bagong Taon at Maligayang araw ng Litratong Pinoy!