Nasaan ang dulo? (LP 182: Tapos)

 

Dagat. Karagatan. Isang lugar na mukhang walang katapusan kung ang kanyang katubigan lamang ang ating kukuhanan ng larawan. Maliban na lamang kung ating nais ipakita ay ang paglubog o paglitaw ng araw na madalas ay magandang imahe lalo na kung ang panahon ay maaliwalas.

Kung ating iisipin, kahit na mayroon tayong point of focus  ay sadyang walang katapusan ang tubig na naabot ng ating pananaw sa karagatan. Kagaya ng iyong nakikita sa larawan. Masdan na sa malayo ay tubig pa rin ang karugtong ng mga gusali.

Bilog ang mundo. Mundo ay bilog.

 

Nais ko kayong batiin ng isang Manigong Bagong Taon at Maligayang araw ng Litratong Pinoy!

 

This entry was posted in Litratong Pinoy and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Nasaan ang dulo? (LP 182: Tapos)

  1. Luna Miranda says:

    nong bata pa ako, lagi kong niisip kung ano ang nasa dulo ng dagat, where the sea meets the sky. kung yon na ba ang edge of the world. LOL

    saan namang beach ito, sister?
    Luna Miranda´s last blog post ..Fruit Salad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *

CommentLuv badge